Nemovitosti

Poskytujeme komplexní právní poradenství při koupi nebo prodeji nemovitostí a komerčních nájmů nemovitostí. Provádíme advokátní úschovu kupní ceny a listin. Provozujeme specializovaný portál www.kontrolasmluv.cz hodnotící rizika a nedostatky rezervačních, zprostředkova­telských a kupních smluv.

Nejčastější služby:

 • Zastupování při jednání o obchodních podmínkách transakce
 • Kontrola smluvní dokumentace na převod nemovitosti
 • Příprava smluvní dokumentace na převod nemovitosti
 • Provádění advokátní úschovy kupní ceny
 • Příprava darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen
 • Příprava smluv o výstavbě
 • Příprava nájemních a podnájemních smluv pro bytové domy a komerční prostory
 • Poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy
 • Zastupování před katastrálním úřadem

Jsme autory prvního online kurzu www.studujpravo.cz pro realitní makléře zaměřeném na právo nemovitostí a smlouvy dle nového občanského zákoníku.

 

Na nemovitosti se specializují:

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokátní koncipient
 • 5 let praxe
 • Právo duševního vlastnictví, nemovitosti, smluvní právo, veřejné zakázky

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv. Do rodiny advokátní kanceláře KROUPAHELÁN jsem nastoupil v roce 2015.

Mgr. Jiří Helán

Advokát
 • 12 let praxe
 • GDPR, startupy, nemovitosti, IT, e-commerce, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, fúze a akvizice

Jako právníka Jirku zajímá smluvní agenda se zaměřením na následky porušení smlouvy, duševní vlastnictví a transakční poradenství. Široké znalosti má v oblasti zadávání veřejných zakázek a korporátního práva. Aktivně se pohybuje v oblasti startupů a e-commerce. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2010 působí jako samostatný advokát a od roku 2012 jako řídící partner advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Jako partner advokátní kanceláře inicioval a aktivně se podílel na chodu několika projektů. Posledním z nich je projekt online kontroly smluv na převody nemovitostí. Jako odborný garant se v roce 2013 a 2014 podílel na vzniku prvního e-learningového vzdělávacího programu na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných zakázkách.

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
 • 9 let praxe
 • Smluvní právo, fúze a akvizice, IP, ochrana duševního vlastnictví, nemovitosti

Kromě toho, že má Matúš vynikající znalosti korporátního a smluvního práva, je také odborníkem v oblasti práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a transakčního poradenství. Na své konto si může připsat mimo jiné úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC International Court of Arbitration ve Vídni nebo právní podporu klienta při akviziční transakci s hodnotou přesahující 100 mil. Kč. Vystudoval právo na brněnské Masarykově univerzitě a do společnosti KROUPAHELÁN přechází z advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.


Napsali jsme o problematice nemovitostí na našem blogu:

27.03.17

Nejčastější chyby při koupi nemovitosti aneb na co si dát pozor – díl I.

Levné hypotéky způsobily nevídaný nárůst zájmu o koupi nemovitosti. Přinášíme Vám první díl seriálu, ve kterém se budeme věnovat nejčastějším rizikům, s nimiž se kupující při koupi setkávají. 

číst dál >
03.04.17

Nejčastější chyby při koupi nemovitosti aneb na co si dát pozor – díl II.

Ve druhém díle seriálu o možných problémech při koupi nemovitostí se budeme věnovat tomu, jak ve smlouvě o smlouvě budoucí vhodně nastavit způsob placení kupní ceny. 

číst dál >
10.04.17

Nejčastější chyby při koupi nemovitosti aneb na co si dát pozor – díl III.

V třetím díle seriálu o problémech při koupi nemovitostí se podíváme na prohlídku dokončené nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy a na problematiku odstraňování zjištěných vad. Nakonec si řekneme, jak se připravit na…

číst dál >