Farmacie a zdravotnictví

Podnikat v oblasti zdravotnictví a farmacie s sebou často přináší mnoho právních úskalí. Ať už se jedná o problémy s uvedením léčiva či zdravotnického prostředku na trh nebo problémy s jeho propagací na trhu, rádi vám pomůžeme. 

Naše právní služby zahrnují:

 • poradenství v oblasti registrace/no­tifikace nutné pro uvedení léčiv či zdravotnických prostředků na trh, licenčních požadavků a požadavků na označování výrobků;

 • vyřešení otázek spojených s úhradou léčiv či zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a analýzy podmínek úhrady; 

 • komplexní právní rady v oblasti marketingu a regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu; 

 • zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci zdravotnických systémů a záznamů (provedení auditu, poskytnutí komplexní dokumentace včetně záznamů o činnostech zpracování a zpracovatelských smluv);

 • zastupování zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj a poskytování poradenství pro dodavatele při sestavování a podávání nabídek a dalších úkonech souvisejících s některým z druhů zadávacích řízení;

 • zastupování klientů ve správním řízení, včetně odvolacího řízení před soudem ve všech zmíněných oblastech.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o poměrně komplikovanou oblast vyvolávající mnoho otázek, není důvod se jí obávat. Rádi vám pomůžeme ať už na tento trh teprve vstupujete, nebo už zde máte své stabilní místo.

Na farmacii a zdravotnictví se specializují:

Mgr. Josef Bátrla

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • GDPR, ochrana duševního vlastnictví, e-commerce, IT

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií byla Josefova doména už při studiích, kdy začal navštěvovat odborné konference a účastnit se vědeckých soutěží. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., kde si rozšířil specializaci na kybernetickou bezpečnost a právo na ochranu osobních údajů. Tu od letošního roku praktikuje v týmu kanceláře KROUPAHELÁN, kde doplňuje svoje zkušenosti s implementací GDPR v různých sektorech.

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Pavel Kroupa

Advokát
 • 15 let praxe
 • Veřejné zakázky, závazkové právo

Pavel se specializuje na veřejné zakázky a závazkové právo. V rámci své mnohaleté praxe pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících mimo jiné zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálního informačního systému, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • Právo duševního vlastnictví, nemovitosti, smluvní právo, veřejné zakázky

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.