Veřejné investice

Na veřejné investice se díváme komplexně. Poskytujeme právní služby pokrývající všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i dodavatele. Jsme specialisti na řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i správními soudy.

Kromě toho ale pomáháme i příjemcům dotací ve sporech s poskytovateli dotací, při kontrolách auditních orgánů a zastupujeme je před orgány finanční správy. Pro poskytovatele dotací zpracováváme právní analýzy v oblasti poskytování dotací a pomáháme jim také při nastavení samotných pravidel dotačních programů. 

Nejčastější služby:

 • zastoupení zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj; 

 • příprava zadávacích podmínek a kompletní smluvní dokumentace;

 • poradenství při posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek; 

 • vyřizování námitek, zastoupení zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví; 

 • poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek; 

 • analýzy zadávacích podmínek a poradenství dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele; 

 • poskytování poradenství při vyřizování žádosti o dotaci; 

 • zastupování příjemců dotací před poskytovateli dotací, auditními orgány, finanční správou i soudy; 

 • zpracování právních rozborů v oblasti práva veřejného investování.

 

Nabízíme také školení a workshopy pro veřejný i korporátní sek­tor

Jste ve veřejných zakázkách začátečníci a snažíte se zorientovat, nebo jste ostřílení „zakázkáři“, ale rádi byste si utřídili poslední poznatky v této dynamicky se vyvíjející oblasti? Chystáte se zažádat o dotaci nebo ji máte přiznanou a potřebujete, aby vše proběhlo hladce? Objednejte si u nás školení, kde vám, vašim zaměstnancům nebo vašim klientům přehlednou a srozumitelnou formou představíme to nejdůležitější, na co byste si měli dát pozor. Rádi vám také sestavíme školení na míru.

 

Na veřejné investice se specializují:

Mgr. Maroš Sovák

Advokátní koncipient
 • 8 let praxe
 • Veřejné zakázky, smluvní právo, e-commerce, obchodní společnosti

Maroš je specialista na veřejné zakázky. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Po několikaletém působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stal ředitelem právního odboru. Do advokátní kanceláře KROUPAHELÁN přešel z Ministerstva zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek. 

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Pavel Kroupa

Advokát
 • 15 let praxe
 • Veřejné zakázky, závazkové právo

Pavel se specializuje na veřejné zakázky a závazkové právo. V rámci své mnohaleté praxe pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících mimo jiné zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálního informačního systému, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.