Vojtěch Mikšík

Právní praktikant
  • 3 let praxe

Vojta je studentem Právnické fakulty Masarykovy univezity v Brně. S praxí v advokacii začal ihned po ukončení střední školy. Z počátku se věnoval směnečnému a šekovému právu, později pak svou pozornost zaměřil na oblast práva veřejných zakázek, ve kterém se pohybuje dodnes. Vedle těchto oblastí se také zabývá obchodním a transakčním právem, kde uplatňuje své zkušenosti zejména při zakládání a rozvoji start-up projektů.