Veřejné investice

Na veřejné investice se díváme komplexně. Poskytujeme právní služby pokrývající všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i dodavatele. Jsme specialisti na řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i správními soudy.

Kromě toho ale pomáháme i příjemcům dotací ve sporech s poskytovateli dotací, při kontrolách auditních orgánů a zastupujeme je před orgány finanční správy. Pro poskytovatele dotací zpracováváme právní analýzy v oblasti poskytování dotací a pomáháme jim také při nastavení samotných pravidel dotačních programů. 

Nejčastější služby:

 • zastoupení zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj; 

 • příprava zadávacích podmínek a kompletní smluvní dokumentace;

 • poradenství při posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek; 

 • vyřizování námitek, zastoupení zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví; 

 • poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek; 

 • analýzy zadávacích podmínek a poradenství dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele; 

 • poskytování poradenství při vyřizování žádosti o dotaci; 

 • zastupování příjemců dotací před poskytovateli dotací, auditními orgány, finanční správou i soudy; 

 • zpracování právních rozborů v oblasti práva veřejného investování.

 

Nabízíme také školení a workshopy pro veřejný i korporátní sek­tor

Jste ve veřejných zakázkách začátečníci a snažíte se zorientovat, nebo jste ostřílení „zakázkáři“, ale rádi byste si utřídili poslední poznatky v této dynamicky se vyvíjející oblasti? Chystáte se zažádat o dotaci nebo ji máte přiznanou a potřebujete, aby vše proběhlo hladce? Objednejte si u nás školení, kde vám, vašim zaměstnancům nebo vašim klientům přehlednou a srozumitelnou formou představíme to nejdůležitější, na co byste si měli dát pozor. Rádi vám také sestavíme školení na míru.

 

Na veřejné investice se specializují:

Mgr. Jan Sedláček

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Maroš Sovák

Advokát
 • 8 let praxe
 • Veřejné zakázky, smluvní právo, e-commerce, obchodní společnosti

Maroš je specialista na veřejné zakázky. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Po několikaletém působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stal ředitelem právního odboru. Do advokátní kanceláře KROUPAHELÁN přešel z Ministerstva zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek. 

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
 • 6 let praxe
 • Správní právo, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.