Mgr. Kateřina Perglová

Advokátní koncipient
  • 3 let praxe
  • Nemovitosti, e-commerce

Katčinou hlavní doménou je oblast smluvního práva v obchodních vztazích. V ní se vám Katka postará nejen o přípravu a kontrolu veškeré smluvní dokumentace, ale i o vypořádání nároků vzniklých z porušení vámi uzavřených smluv a tvorbu právních rozborů. Dalšími oblastmi, kterými se Katka v kanceláři rovněž zabývá, jsou oblast občanského, obchodního a pracovního práva a okrajově i oblast veřejných investic.