Mgr. Jiří Vondráček

Advokátní koncipient
  • 3 let praxe
  • Veřejná správa, nemovitosti

Jirka se v kanceláři věnuje především oblasti správního práva, mimo to se zaměřuje také na oblast občanského, obchodního a pracovního práva. Vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. Studium ho na nějakou dobu zavedlo i na Saxion University Enschede v Nizozemsku v rámci studijního programu Erasmus, či na letní školu práva v Sarajevu. Své zkušenosti sbíral během praxe v různých advokátních kancelářích či na Městském státním zastupitelství v Brně.