Mgr. Jan Sedláček

Advokát
  • 9 let praxe
  • Veřejné investice a veřejná správa

Honza se specializuje na vše, co má něco společného s oblastí veřejných investic. Dlouhodobě se tak věnuje správnímu právu, veřejným zakázkám, veřejné podpoře, dotacím a zastupování klientů před kontrolními orgány, správci daně a správními soudy. Ve své praxi se podílel na přípravě stovek velkých veřejných investic, zejména v oblasti stavebnictví, vědy a výzkumu či IT. Začínal jako manažer v brněnském centru excelence CEITEC, aby se posléze přesunul do advokacie. Vystudoval právo a politologii na Masarykově univerzitě.