Diana Urbášková

Právní praktikant
  • 2 let praxe

Diana je studentkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V kanceláři se podílí na případech ze všech právních oblastí. Nejvíce ji zajímá právo duševního vlastnictví a GDPR. V minulosti se věnovala i právnímu poradenství v rámci Studentské právní kliniky, kde poskytovala právní pomoc v různých soukromoprávních oblastech. Diana se taktéž věnuje problematice mezinárodního soukromého práva. Hovoří plynule anglicky a zvládne i francouzsky psané texty.