Školení GDPR v marketingu

Dne 25. 10. 2017 jsme přijali milé pozvání na SMARTEMAILING VIP den do jihomoravského Bzence, kde jsme přednášeli o konkrétních dopadech GDPR na e-mail marketing. V rámci živé diskuse jsme řešili změny týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů a povinnosti informovat, ale došlo i na instituty, jako je profilování a automatizované individuální rozhodování.

Dopady nařízení GDPR na marketing obecně jsou poměrně značné a většina dotazů mířilo na stávající databáze zákazníků a na možnost využívat takové kontakty pro zasílání obchodních sdělení po nabytí účinnosti nařízení GDPR, ale zazněly také pragmatičtější otázky, jako plnění informační povinnosti v případě výměny vizitek v rámci B2B.

Na oplátku jsme měli možnost vyslechnout perfektní příspěvky mj. od zástupců společností Seznam.cz či Etnetera Activate, týkající se mechanismu zasílání obchodních sdělení a optimalizace celého procesu pro zajištění co největší úspěšnosti.

Jak řešíte marketing a zpracování osobních údajů s ním související vy? Pokud máte zájem o naši pomoc ať už se samotným nastavením zpracovávání osobních údajů či potřebujete vyřešit souhlasy a jiné dokumenty, nebo chcete uspořádat workshop pro vaše zaměstnance, dejte nám vědět.