Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní služby pokrývající všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i dodavatele. Už druhé programové období organizujeme výběrové řízení z evropských dotací.

Nejčastější služby:

 • Zastoupení zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných za­kázkách i mimo něj
 • Příprava zadávacích podmínek a kompletní smluvní dokumentace
 • Poradenství při posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek
 • Vyřizování námitek, zastoupení zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví
 • Poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek
 • Analýzy zadávacích podmínek a poradenství dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele

Jsme autory prvního online kurzu www.studujpravo.cz pro zadavatele i dodavatele v oblasti veřejných zakázek.

 

Na veřejné zakázky se specializují:

Mgr. Oldřich Kozumplík

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokátní koncipient
 • 5 let praxe
 • Právo duševního vlastnictví, nemovitosti, smluvní právo, veřejné zakázky

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv. Do rodiny advokátní kanceláře KROUPAHELÁN jsem nastoupil v roce 2015.

Mgr. Pavel Kroupa

Advokát
 • 14 let praxe
 • Veřejné zakázky, závazkové právo

Pavel se specializuje na veřejné zakázky a závazkové právo. V rámci své mnohaleté praxe pomohl uzavřít stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na řadě významných projektů zahrnujících mimo jiné zajišťování krajské dopravní obslužnosti, realizaci zón placeného stání, správu tunelového komplexu nebo tvorbu centrálního informačního systému, vše v souhrnné hodnotě vyšších jednotek miliard korun. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Mgr. Maroš Sovák

Advokátní koncipient
 • 7 let praxe
 • Veřejné zakázky, startupy, smluvní právo, e-commerce, obchodní společnosti

Maroš je specialista na veřejné zakázky. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Po několikaletém působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stal ředitelem právního odboru. Do advokátní kanceláře KROUPAHELÁN přešel z Ministerstva zemědělství ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek.