Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví je v dnešní informační době všudypřítomné. Odpovídá tomu i to, že se stalo vysoce ceněným artiklem. Nenechávejte ho bez ochrany. Ať už něco tvoříte nebo stavíte na tom, co udělali druzí, pomůžeme vám mít duševní vlastnictví pod kontrolou.

Naše právní služby zahrnují:

 • komplexní právní pomoc při budování brandu (poradenství v oblasti ochrany obchodního označení a ochranných známek);

 • nastavení licenčních smluv (od tvorby webu až po profesionální fotografování);

 • ošetření autorských práv v rámci zaměstnavatele a při tvorbě na zakázku;

 • obranu proti nekalé soutěži;

 • zastupování ve věcech zásahů do práv duševního vlastnictví;

 • ochranu osobnosti (pověsti a dobrého jména, podobizny a jiných projevů lidské osobnosti).

Dokážeme si poradit jak se specifiky start-upů, tak velkých a zavedených společností. Ozvěte se nám a rádi vám se zajištěním ochrany vašeho duševního vlastnictví pomůžeme.

Na duševní vlastnictví se specializují:

Mgr. Josef Bátrla

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • GDPR, ochrana duševního vlastnictví, e-commerce, IT

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií byla Josefova doména už při studiích, kdy začal navštěvovat odborné konference a účastnit se vědeckých soutěží. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., kde si rozšířil specializaci na kybernetickou bezpečnost a právo na ochranu osobních údajů. Tu od letošního roku praktikuje v týmu kanceláře KROUPAHELÁN, kde doplňuje svoje zkušenosti s implementací GDPR v různých sektorech.

Mgr. Matúš Švanda

Advokát
 • 10 let praxe
 • Smluvní právo, fúze a akvizice, ochrana duševního vlastnictví, nemovitosti

Kromě toho, že má Matúš vynikající znalosti korporátního a smluvního práva, je také odborníkem v oblasti práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a transakčního poradenství. Na své konto si může připsat mimo jiné úspěch v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC International Court of Arbitration ve Vídni nebo právní podporu klienta při akviziční transakci s hodnotou přesahující 100 mil. Kč. Vystudoval právo na brněnské Masarykově univerzitě a do společnosti KROUPAHELÁN přechází z advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři s.r.o.

Mgr. Jiří Helán

Advokát
 • 13 let praxe
 • GDPR, startupy, nemovitosti, IT, e-commerce, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, fúze a akvizice

Jako právníka Jirku zajímá smluvní agenda se zaměřením na následky porušení smlouvy, duševní vlastnictví a transakční poradenství. Široké znalosti má v oblasti zadávání veřejných zakázek a korporátního práva. Aktivně se pohybuje v oblasti startupů a e-commerce. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2010 působí jako samostatný advokát a od roku 2012 jako řídící partner advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Jako partner advokátní kanceláře inicioval a aktivně se podílel na chodu několika projektů. Posledním z nich je projekt online kontroly smluv na převody nemovitostí. Jako odborný garant se v roce 2013 a 2014 podílel na vzniku prvního e-learningového vzdělávacího programu na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných zakázkách.

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokátní koncipient
 • 6 let praxe
 • Právo duševního vlastnictví, nemovitosti, smluvní právo, veřejné zakázky

Tomáš se zaměřuje na právní aspekty podnikání v éře informační společnosti – na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví (se zaměřením na ochranu jména a značky a ochranné známky) a na smluvní právo v kontextu informačních technologií. Věnuje se také veřejným zakázkám a správnímu právu. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedle toho pak také psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií. Studium práva ho zavedlo na nějakou dobu i na University of Groningen do Nizozemí. Své zkušenosti sbíral během praxe v notářské kanceláři, v advokacii a u Veřejného ochrance práv.